Fleur De Lys – Quy Nhon với dàn hoa Ly làm bằng thủy tinh.